រចនាប័ទ្មអាវយឺតត្រជាក់នៃថ្ងៃ # 83

May 28, 2022 0 Comments

ស្ទីលចំលែកខ្លាំងពីខ្សែស្រឡាយដែលខ្ញុំចូលចិត្ត

ជាពិសេសយ៉ាងច្បាស់ពីរបៀបដែលវាសមនឹងក្រណាត់មួយ។ ដូចជាមតិយោបល់មួយបាននិយាយខ្ញុំទាំងពីរចូលចិត្តវាក៏ដូចជាអារម្មណ៍ដែលភ័យខ្លាចដោយវាផងដែរ

សម្រាប់ការរចនាអាវរបស់ Tee អស្ចារ្យជាពិសេស។
ខ្ញុំភ្លេចថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនគួរព្រិចភ្នែក
ខ្ញុំភ្លេចថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនគួរព្រិចភ្នែក
ZP84975886868686

0/5 (0 ពិនិត្យឡើងវិញ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *